Dtac คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญา ร่วมการงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ “สร้าง-โอน-ดำเนินงาน” จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย)

ในปี 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในปี 2556

พันธสัญญา

  • สัญญาว่าจะไม่หยุด
  • เราสัญญาว่า
  • จะไม่หยุดดูแลลูกค้า
  • เราจะไม่หยุดพัฒนา
  • Never Stop

Happysimbusiness.com

เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ในการประชาสัมพันธ์ Sim สำหรับเครือข่าย Dtac
สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ / SME และ ร้านค้าที่จดทะเบียน ในราคาพิเศษ (เฉพาะช่องทางเท่านั้น)